Социално и Здравно Осигуряване за 2021

04:08:40
Не сте се вписали или нямате регистрация. Можете да го направите оттук >>

Видеото разглежда: 1. Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. ; 2) Права на осигурените лица; 3) Нови моменти при подаването и приема на данните с Декларация обр.№1;  практически казуси при подаването на данните;

Акценти

1.Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.
2.Особености в социалното и здравно осигуряване на:

  • лицата, по чл. 4, ал. 1 от КСО – определяне на осигурителния доход, промени, свързани с въвеждането на сумирано изчисляване на работното време, полагането на извънреден труд, зачитането на осигурителен стаж. Задължения на осигурителите;
  • самоосигуряващите се лица;
  • лицата, които полагат труд без трудово правоотношение.

3.Права на осигурените лица.

Изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност и майчинство;
Изплащане на парични обезщетения за безработица;
Промени в Кодекса за социално осигуряване, свързани с упражняване на правото на избор на осигуряване от допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“ на ДОО.

4. Нови моменти при подаването и приема на данните с Декларация обр.№1; практически казуси при подаването на данните.

  • Уведомления за трудови договори- каква ще бъде промяната през 2021г.;
  • Практически казуси
  • Практически казуси при подаване на данни към НАП за изплатени възнаграждения по трудови и извън трудови правоотношения (Справка по чл.73, ал.1 и ал.6 от ЗДДФЛ);
  • Електронни услуги на НАП.

Лектор: Радина Паунова - Маринова, ЦУ на НАП

 

 

 

 

 

Също може да ви бъде полезно

Още от Нормативни уредби